Пошук:
Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(26.05.2023)

26.05.2023, 15:40

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 25 травня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до шести учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 3, 10 листопада, 13 грудня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць, до одного учасника — на 3 місяці. Також до одного з учасників застосовано фінансові санкції у вигляді штрафу.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРДРЕВЕКСІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34439221) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №198/4-2022 від 09.11.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1663, що відбувся 09.11.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРДРЕВЕКСІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34439221) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 7 511,25 грн. (сім тисяч п’ятсот одинадцять гривень 25 копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРДРЕВЕКСІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34439221) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1663 від 09.11.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 3755,63 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 3755,62 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Коломийське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: рах. UA733223130000026001000053774 в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код банку 322313, ідентифікаційний код ВП 45108305). Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРДРЕВЕКСІМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34439221), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1449 від 24.05.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.»; 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Коломийське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22190768, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України», (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45108305) терміном на 1 (один) місяць з «25» травня 2023 р. по «25» червня 2023 р.

2. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «РОЗМАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20538078) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №505 від 03.11.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Делятинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1623, що відбувся 03.11.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «РОЗМАЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20538078) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Делятинське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189570, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Делятинське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123936) терміном на 1 (один) місяць з «26» травня 2023р. по «26» червня 2023р. 

3. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Патрійчуком Романом Федоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2389411959) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №25/01/а від 19.12.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1875, що відбувся 13.12.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Патрійчука Романа Федоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2389411959) санкції у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасниками – продавцями Івано-Франківської області терміном на 3 (три) місяці з «26» травня 2023р. по «26» серпня 2023р. 

Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (16.05.2023)

16.05.2023, 13:16

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 15 травня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до семи учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 22 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць та фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку зпорушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-П» (ідентифікаційний код юридичної особи 41491484) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №06-195/22 від 22.09.2022р., укладеного з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1363, що відбувся 22.09.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 року) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТРАНС-П» (ідентифікаційний код юридичної особи 41491484) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» ідентифікаційний код юридичної особи 22177986 (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України»), ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 1 (один) місяць з «16» травня 2023 року до «16» червня 2023 року. 

2. У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №167/4-2022 від 23.09.2022року, укладеним з Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1369, що відбувся 22.09.2022року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 11.2., 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 3932,80 (Три тисячі дев’ятсот тридцять дві гривні 80 копійок), внесеного ПП «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) для участі в загальному аукціоні з продажу необробленої деревини №1369 від 22.09.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 1966,40 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 1966,40 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Коломийське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України», рах. UA733223130000026001000053774 в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код банку 322313, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45108305), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1442 від 15.05.2023 за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Коломийське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22190768, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45108305) терміном на 1 (один) місяць з «16» травня 2023 року до «16» червня 2023 року. 

Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(15.05.2023)

15.05.2023, 17:21

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 12 травня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до шести учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися у 2022 році.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць. Також учасника застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1.  У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВУД-КО» (ідентифікаційний код юридичної особи 41909410) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань щодо укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Делятинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №480, що відбувся 07.04.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції чинній на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1152 від 08.04.2022 р. та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВУД-КО» (ідентифікаційний код юридичної особи 41909410) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Делятинське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189570, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Делятинське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123936) терміном на 1 (один) місяць з «10» травня 2023 року по «10» червня 2023 року.
 • У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №195/4-2022 від 09.11.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1663, що відбувся 09.11.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 11 299,77 (одинадцять тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень 77 копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1663 від 09.11.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 5 649,89 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 5 649,88 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Коломийське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: рах. UA733223130000026001000053774 в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код банку 322313, ідентифікаційний код ВП 45108305). Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1440 від 12.05.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.»; 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Коломийське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22190768, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України», (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45108305) терміном на 1 (один) місяць з «15» травня 2023 р. по «15» червня 2023 р.

 •  У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «САН ВУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38330660) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №07-4/684 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1378, що відбувся 23.09.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №07-4/720 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1379, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ВУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38330660) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189564, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45111957) терміном на 1 (один) місяць з «15» травня 2023 р. по «15» червня 2023 р.
Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(03.05.2023)

03.05.2023, 15:12

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 2 травня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 22, 23 вересня  та 12 грудня 2022 року. Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників-порушників застосовано санкції терміном на 1 місяць.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «БІ ВУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36918479) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №06-197/22 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1363, що відбувся 22.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «БІ ВУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 36918479) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Болехівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22177986, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 1 (один) місяць з «03» травня 2023 р. по «02» червня 2023 р. 
 • У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Крупським Романом Андріяновичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2317014774) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №06-191/22 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1363, що відбувся 22.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Крупського Романа Андріяновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2317014774) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Болехівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22177986, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 1 (один) місяць з «03» травня 2023 р. по «02» червня 2023 р.
 • У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Перцовичем Миколою Миколайовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2715520691) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договорами купівлі-продажу необробленої деревини №07-4/678 від 23.09.2022 р. та №07-4/712 від 23.09.2022 р., укладеними з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами загальних аукціонів з продажу необробленої деревини №1378, що відбувся 23.09.2022 р. та №1379, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Перцовича Миколи Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2715520691) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством Надвірнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189564, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45111957) терміном на 1 (один) місяць з «03» травня 2023 р. по «02» червня 2023 р. 
 • У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Поповичем Романом Миколайовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2622503239) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договорами купівлі-продажу необробленої деревини №326/04/а від 23.09.2022 р. та №376/04/а від 13.12.2022 р., укладеними з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1381, що відбувся 23.09.2022 р. та додаткового аукціону з продажу необробленої деревини № 1925, що відбувся 12.12.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Поповича Романа Миколайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2622503239) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191070, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123920) терміном на 1 (один) місяць з «03» травня 2023 р. по «02» червня 2023 р
Санкції до учасників-порушників правил торгів у секції «Необроблена деревина»(14.04.2023)

14.04.2023, 16:39

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників правил торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі – є головними принципами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку щодо виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів.

Рішенням від 13 квітня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до семи учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 23 вересня та 8 листопада 2022 року.

Учасники – порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах) протягом одного місяця, які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської області.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення прозорості, відкритості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі, регламенту та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІКІВУД ЮКРЕЙН»» (ідентифікаційний код юридичної особи 38483803) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №300/04/а від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1380, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІКІВУД ЮКРЕЙН»» (ідентифікаційний код юридичної особи 38483803) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191070, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123920) терміном на 3 (три) місяці з «14» квітня 2023 р. по «13» липня 2023 р. 

2. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Сасником Михайлом Олексійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1979917170) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУд-1591/516 від 01.11.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1591, що відбувся 01.11.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУд-1632/531 від 08.11.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1632, що відбувся 08.11.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Сасника Михайла Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1979917170) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Вигодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22186175, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979584) терміном на 1 (один) місяць з «14» квітня 2023 р. по «13» травня 2023 р. 

Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(13.04.2023р.)

13.04.2023, 16:16

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 12 квітня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до семи учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 23 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Житомирської, Івано-Франківської, Тернопільської та Київської областей. До семи учасників-порушників застосовано санкції терміном на 1 місяць. До одного з учасників — на 3 місяці. Також до одного із них застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Олексюком Миколою Івановичем (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №97 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1385, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 11.2., 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Олексюка Миколи Івановича (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 6 566,72 грн. (шість тисяч п’ятсот шістдесят шість гривень 72 копійки), внесеного Фізичною особою-підприємцем Олексюком Миколою Івановичем (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273) для участі в загальному аукціоні з продажу необробленої деревини №1385 від 23.09.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 3283,36 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 3283,36 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Кутське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», рах.UA643052990000026009015510501 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, код банку 305299, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Фізичної особи-підприємця Олексюка Миколи Івановича (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1410 від 12.04.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.».

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Кутське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562608, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 1(один) місяць з «13» квітня 2023р. по «12» травня 2023р. 

Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(07.04.2023)

07 квітня 2023 року, 09:05

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 5 квітня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 22 та 23 вересня 2022 року, 14 грудня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць, також до двох із них застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Приватним Підприємством «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.10.3 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини № 1951, що відбувся 14.12.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного Підприємства «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 2314,69 (Дві тисячі триста чотирнадцять гривень) 69 копійок, внесеного Приватним підприємством «ФІРМА КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1951 від 14.12.2022року, як штрафу, та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 1157,35 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 1157,34 грн. перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Кутське лісове господарство» правонаступником, якого є філія «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: UA643052990000026009015510501 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Косів, Івано-Франківська область, МФО 305299, ідентифікаційний код юридичної особи 44979579. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Приватного підприємства «ФІРМА КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1404 від 05.04.2023 за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Кутське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562608, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 1 (один) місяць з «06» квітня 2023 р. по «05» травня 2023 р.  

2. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРЛІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39845292) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №188-ЛГ від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Івано-Франківське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1370, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРЛІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39845292) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством Івано-Франківське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22192129, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Івано-Франківське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45013528) терміном на 1 (один) місяць з «06» квітня 2023р. по «05» травня 2023р.  

3. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Луканюком Василем Васильовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №96 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1385, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Луканюка Василя Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 2701,04 (Дві тисячі сімсот одна гривня) 04 копійки, внесеного Фізичною особою-підприємцем Луканюком Василем Васильовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536) для участі в загальному аукціоні з продажу необробленої деревини №1385 від 23.09.2022року, як штрафу, та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 1350,52 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 1350,52 грн. перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Кутське лісове господарство» правонаступником, якого є філія «Кутське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» за наступними реквізитами: UA643052990000026009015510501 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Косів, Івано-Франківська область, МФО 305299, ідентифікаційний код юридичної особи 44979579. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску ФОП Луканюка Василя Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1404 від 05.04.2023 за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Кутське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562608, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 1 (один) місяць з «06» квітня 2023р. по «05» травня 2023р.  

4.   У зв’язку з порушенням Приватним Підприємством «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20549610) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №164 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Ворохтянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини № 1364, що відбувся 22.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного Підприємства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20549610) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Ворохтянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562421, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Ворохтянське лісове господарство» ДП «Ліси України», (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45108310) терміном на 1 (один) місяць з «07» квітня 2023 р. по «06» травня 2023 р.

Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(29.03.2023)

29.03.2023, 13:09

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 24 березня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 23 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ОРЕСТ-О» (ідентифікаційний код юридичної особи 44376760) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договорами купівлі-продажу необробленої деревини № 815 від 23.09.2022 р. та №838 від 23.09.2022 р., укладеними з Державним підприємством «Брошнівське лісове господарство» за результатами загальних аукціонів з продажу необробленої деревини № 1382, що відбувся 23.09.2022 р. та № 1383, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРЕСТ-О» (ідентифікаційний код юридичної особи 44376760) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Брошнівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191064, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Брошнівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44980563) терміном на 1 (один) місяць з «29» березня 2023 р. по «28» квітня 2023 р.  

2. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Патрійчуком Романом Федоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2389411959) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договорами купівлі-продажу необробленої деревини №810 та № 833 від 23.09.2022 р., укладеними з Державним підприємством «Брошнівське лісове господарство» за результатами загальних аукціонів з продажу необробленої деревини №1382 та №1383, що відбулися 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Патрійчука Романа Федоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2389411959) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Брошнівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191064, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Брошнівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44980563) терміном на 1 (один) місяць з «29» березня 2023 р. по «28» квітня 2023 р.  

Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (27.03.2023)

27.03.2023, 13:09

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 24 березня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 23 вересня та 23 листопада 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку з порушенням Приватним Підприємством «ТАЙФУН-ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36741547) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань  за договорами купівлі-продажу необробленої деревини №999 від 16.11.2022 р. та  №1010 від 23.11.2022 р., укладеними з Державним підприємством «Брошнівське лісомисливське господарство» за результатами додаткових аукціонів з продажу необробленої деревини  № 1701, що відбувся 16.11.2022 р., та № 1746, що відбувся 23.11.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного Підприємства «ТАЙФУН-ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 36741547) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Брошнівське лісове  господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191064, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Брошнівське лісове  господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44980563) терміном на 1 (один) місяць з «27» березня 2023 р. по «26» квітня 2023 р. 
 •  У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Патрійчуком Романом Федоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2389411959) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань  за договором купівлі-продажу необробленої деревини №325/04/а від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1381, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Патрійчука Романа Федоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2389411959) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191070, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123920) терміном на 1 (один) місяць з «27» березня 2023р. по «26» квітня 2023р.
Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (20.03.2023)

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 20 березня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 22 – 23 вересня та 10 листопада 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 та на 3 місяці. Також застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань щодо укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1667, що відбувся 10.11.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту в редакції чинній на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1257 від 21.09.2022 р. та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 7652,74 (сім тисяч шістсот п’ятдесят дві гривні 74 копійки), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1667 від 10.11.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 826,37 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 826,37 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Кутське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: рах. UA643052990000026009015510501 в АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 305299, ідентифікаційний код ВП 44979579). Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1383 від 20.03.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.»; 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені Державним підприємством «Кутське лісове господарство» ідентифікаційний код юридичної особи 20562608 (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України»), ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 3 (три) місяці з «21» березня 2023 року по «20» червня 2023 року. 

2. У зв’язку з порушенням Малим підприємством «ЗЛАГОДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 19394585) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №006-192/22 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1363, що відбувся 22.09.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Малого підприємства «ЗЛАГОДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 19394585) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Болехівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22177986, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 1 (один) місяць з «21» березня 2023 року по «20» квітня 2023 року. 

3. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Сенюрою Андрієм Юрійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3459400093) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 553 від 27.09.2022 р, укладеного з Державним підприємством «Калуське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини № 1377, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Сенюри Андрія Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3459400093) санкцію у вигяді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Калуське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562527, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією Калуське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45013512) терміном на 1 (один) місяць «21» березня 2023 року по «20» квітня 2023 року. 

4. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «СИНЕОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39587292) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №06-193/22 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини № 1363, що відбувся 22.09.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНЕОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39587292) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством Болехівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22177986, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 1 (один) місяць з «21» березня 2023 року по «20» квітня 2023 року. 

Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (13.03.2023)

13.03.2023, 14:55

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 10 березня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціону, що відбувся 19 квітня 2022 року.

Учасник-порушник буде недопущений до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасника застосовано санкції терміном на 1 місяць, а також застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43909982) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань щодо укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №572, що відбувся 19.04.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту в редакції чинній на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1152 від 08.04.2022 р. та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичноїособи 43909982) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 6 130,30 (шість тисяч сто тридцять гривень 30 копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43909982) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №572 від 19.04.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 065,15 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 065,15 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Болехівське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: рах. UA073052990000026004035507083 в АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 305299, ідентифікаційний код ВП 45001533). Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43909982), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1371 від 10.03.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.»; 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» ідентифікаційний код юридичної особи 22177986 (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України»), ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 43909982) терміном на 1 (один) місяць з «13» березня 2023 року по «12» квітня 2023 року. 

Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (06.03.2023)

06 березня 2021 року 11:23

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 3 березня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до семи учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 22 та 23 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До цих учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЕСТА ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40383313) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУ-1358/418 від 01.10.2022 р, укладеного з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1358, що відбувся 22.09.2022 року, порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУ-1362/458 від 01.10.2022 р, укладеного з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1362, що відбувся 22.09.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕСТА ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40383313) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Вигодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22186175, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979584) терміном на 1 (один) місяць з «06» березня 2023 р. по «05» квітня 2023 р. 
 • У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «Бердар» (ідентифікаційний код юридичної особи 40899516) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №07-4/683 від 23.09.2022 р, укладеного з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1378, що відбувся 23.09.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «Бердар» (ідентифікаційний код юридичної особи 40899516) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189564, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45111957) терміном на 1 (один) місяць з «06» березня 2023 р. по «05» квітня 2023 р. 
Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(01.03.2023)

01.03.2023, 16:30
УЕБ застосувала санкції до семи учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»
Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.
Рішенням від 28 лютого 2023 року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до семи учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, які відбулися 20 жовтня 2022 року.
Учасник-порушник не буде допущений протягом одного місяця до участі у біржових торгах (аукціонах) ініційованих лісовими господарствами Івано-франківської області.
Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «І ТЕХНОЛОГІЯС» (ідентифікаційний код юридичної особи 38174662) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 341/04/а від 21.10.2022р, укладеним з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1549, що відбувся 20.10.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «І ТЕХНОЛОГІЯС» (ідентифікаційний код юридичної особи 38174662) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191070, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123920) терміном на 1 (один) місяць з 01 березня 2023 р. по 31 березня 2023 р.
Санкції до учасників-порушників торгів (10.02.2023)

10.02.2023, 15:50

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 9 лютого поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасника-порушника, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, які відбулися 11 жовтня 2022 року.

Учасник – порушник не будуть допущені протягом одного місяця до участі у біржових торгах (аукціонах) ініційованих лісовими господарствами Івано-Франківської області.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ЦУНАМІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31572226) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 07-4/767 від 11.10.2022 року, укладеним з продавцем Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1507, що відбувся 11.10.2022 року, керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦУНАМІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31572226) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189564, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45111957) терміном на 1 (один) місяць з «10» лютого 2023р. по «09» березня 2023 р.
Санкції стосовно учасників-порушників торгів (01.02.2023)

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі, є головним принципом роботи Української енергетичної біржі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 1 лютого Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 17 березня та 19 квітня 2022 року.

Учасники – порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах) протягом 1 місяця та протягом 3 місяців, що будуть ініційовані лісгоспами Івано-Франківської області.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

 1. У зв’язку з порушенням до Товариством з обмеженою відповідальністю «САМВЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 20466663) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), в редакції чинній на час проведення додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №242, що відбувся 17.03.2022 р. (протокол засідання Біржового комітету №1141 від 22.03.2022 р.), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державне підприємство «Болехівське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №242, що відбувся 17.03.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «САМВЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 20466663) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Болехівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22177986, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 3 (три) місяці з «02» лютого 2023 року по «01» травня 2023 року.
 • У зв’язку з порушенням до Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТЕКОІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39643922) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа», порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 54/А/д від 19.04.2022р., укладеними з Державним підприємством «Верховинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №572 від 19.04.2022р., а саме, невиконання учасником своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини, керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТЕКОІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39643922) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Верховинське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22186413, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Верховинське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001549) терміном на 1 (один) місяць з «02» лютого 2023 року по «01» березня 2023 року.
Санкції стосовно 6 учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (18.01.2023)

18.01.2023, 14:13

Застосовано санкції стосовно 6 учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі, є головним принципом роботи Української енергетичної біржі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 17 січня Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 6 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 22 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасника застосовано санкції терміном на 1 місяць.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

 1. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Гринішак Романом Ярославовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2522819937) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 06/03-22 від 26.09.2022р., укладеним з УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С.ПАСТЕРНАКА за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1426, що відбувся 22.09.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Гринішак Романа Ярославовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2522819937) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані УКРАЇНСЬКИМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ІНСТИТУТОМ ГІРСЬКОГО ЛІСІВНИЦТВА ІМ. П.С.ПАСТЕРНАКА (ідентифікаційний код юридичної особи 00994147) терміном на 1 (один) місяць з «18» січня 2023 року по «17» лютого 2023 року. 
Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (13.01.2023)

13.01.2023, 16:59

УЕБ застосувала санкції до шести учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 12 січня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до шести учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, які відбулися 2 червня та 28 липня 2022 року.

Учасники – порушники не будуть допущені протягом одного місяця до участі у біржових торгах (аукціонах) ініційованих лісовими господарствами Івано-Франківської області.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів.

Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

 1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛФАНЕРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правил), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 07-4/508 від 28.07.2022 року, укладеного з продавцем Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини № 1093, що відбувся 28.07.2022 року, керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛФАНЕРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22189564), терміном на 1 (один) місяць з «13» січня 2023 року по «12» лютого 2023 року.
 • У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ВТБ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42847082) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №153 від 03.06.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Бережанське лісомисливське господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №807, що відбувся 02.06.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТБ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 42847082) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22191070) терміном на 1 (один) місяць з «16» січня 2023 року по «15» лютого 2023 року. 
санкції стосовно 4 учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (06.01.2023р.)

06.01.2023, 16:59

Застосовано санкції стосовно 4 учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Головним принципом роботи Української енергетичної біржі – є дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 5 січня 2023 року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 4 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 24 червня, 14 липня та 15 серпня 2022 року. Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць. До одного із учасників застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

 1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ЗГАРДА-ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41974782) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 07-4/440 від 24.06.2022 року, укладеного з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини № 939, що відбувся 24.06.2022 року, керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗГАРДА-ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи 41974782) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22189564) терміном на 1 (один) місяць з «06» січня 2023 року по «05» лютого 2023 року.
 • У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ОЛАФСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 13657960) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 315/935 від 27.06.2022 року, укладеним з Державним підприємством «Делятинське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №935, що відбувся 24.06.2022 року, керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ОЛАФСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 13657960) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані Державним підприємством «Делятинське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22189570), терміном на 1 (один) місяць з «06» січня 2023 року по «05» лютого 2023 року.

3. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «Укрдревексім» (ідентифікаційний код юридичної особи 34439221) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 142/3-2022 від 15.08.2022 року, укладеним з Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини № 1162, що відбувся 15.08.2022 року, керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрдревексім» (ідентифікаційний код юридичної особи 34439221) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22190768) терміном на 1 (один) місяць з «06» січня 2023 року по «05» лютого 2023 року.

 • У зв’язку з порушенням ФОП Сорохман Володимир Богданович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2974013215) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань щодо укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини № 1032, що відбувся 14.07.2022 року, керуючись пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Сорохмана Володимира Богдановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2974013215) санкції у вигляді:

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 1915,20 грн. (одна тисяча дев’ятсот п’ятнадцять гривень 20 копійок), внесеного ФОП Сорохманом Володимиром Богдановичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2974013215) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини № 1032, від 14.07.2022 та розподілити його наступним чином:

– 50 % від вказаної суми, що складає 957,60 грн. (дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 60 копійок), утримати на рахунку Біржі, як штраф;

– 50 % від вказаної суми, що складає 957,60 грн. (дев’ятсот п’ятдесят сім гривень 60 копійок) перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Кутське лісове господарство», за наступними реквізитами:

Назва банку: АБ «УКРГАЗБАНК»

Розрахунковий рахунок: UA913204780000000002600134507

МФО: 320478

ІПН: 205626009089

Адреса: Івано-Франківська, Яблунів, Січових Стрільців, 1.

       2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані Державним підприємством «Кутське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 20562608), терміном на 1 (один) місяць з «06» січня 2023 року по «05» лютого 2023 року.

Cанкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (02.01.2023)

02.01.2023, 13:40

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі, є головним принципом роботи Української енергетичної біржі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 30 грудня 2022 року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 11 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 22 березня, 5 квітня, 5, 23, 24, 25 травня, 6, 29 червня, 5 липня, 8 серпня та 12 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць та терміном на 3 місяці. Також до учасників застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

 1. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Соломчаком Василем Володимировичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3593111719) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №196 від 05.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Калуське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №707, що відбувся 05.05.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №230 від 23.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Калуське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №773, що відбувся 23.05.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Соломчака Василя Володимировича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3593111719) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Калуське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 20562527) терміном на 3 (три) місяці з «02» січня 2023 року по «01» квітня 2023.
 • У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЕСТА ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40383313) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №06-145/22 від 08.08.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1128, що відбувся 08.08.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕСТА ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40383313) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22177986) терміном на 3 (три) місяці з «02» січня 2023 року по «01» квітня 2023 року.
 • У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТЕКОІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39643922) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №100-ЛГ від 25.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Івано-Франківське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №779, що відбувся 25.05.2022 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТЕКОІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39643922) санкції у вигляді:

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 16 380,00 грн. (шістнадцять тисяч триста вісімдесят гривень нуль копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТЕКОІНВЕСТ» для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №779 від 25.05.2022року, та розподілити його наступним чином:

– 50 % від вказаної суми, що складає 8 190,00 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф;

– 50 % від вказаної суми, що складає 8 190,00 грн.- перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Івано-Франківське лісове господарство» за банківськими реквізитами: UA73310050000026007393948600 в ПАТ «УКРСИББАНК» м. Київ, МФО 351005, ідентифікаційний код юридичної особи 22192129. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИКАРПАТЕКОІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39643922), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1317 від 30.12.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ».

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Івано-Франківське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22192129) терміном на 3 (три) місяці з «02» січня 2023 року по «1» квітня 2023 року.

 • У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «АЛЕСТА ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40383313) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №07-4/628 від 12.09.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1325, що відбувся 12.09.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕСТА ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи 40383313) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22189564) терміном на 1 (один) місяць з «02» січня 2023 року по «01» лютого 2023 року.
Cанкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(27.12.2022)

27.12.2022, 10:19

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Головним принципом роботи Української енергетичної біржі – є дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 23 грудня Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 5 травня та 24 червня 2022 року. Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 та на 3 місяці.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

 1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ВУД-ВД» (ідентифікаційний код юридичної особи 44545783) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №174/03/а від 27.06.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №941, що відбувся 24.06.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУД-ВД» (ідентифікаційний код юридичної особи 44545783) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22191070) терміном на 1 (один) місяць з «26» грудня 2022 року по «25» січня 2023 року.
 • У зв’язку з порушенням Фізичною особою–підприємцем Стефінівим Богданом Івановичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2163727831) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №270 від 05.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Брошнівське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №707, що відбувся 05.05.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи–підприємця Стефініва Богдана Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2163727831) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Брошнівське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22191064) терміном на 3 (три) місяці з «26» грудня 2022 року по «25» березня 2023 року.