Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(15.05.2023)

15.05.2023, 17:21

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 12 травня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до шести учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися у 2022 році.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць. Також учасника застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

  1.  У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВУД-КО» (ідентифікаційний код юридичної особи 41909410) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань щодо укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Делятинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №480, що відбувся 07.04.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції чинній на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1152 від 08.04.2022 р. та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ВУД-КО» (ідентифікаційний код юридичної особи 41909410) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Делятинське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189570, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Делятинське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123936) терміном на 1 (один) місяць з «10» травня 2023 року по «10» червня 2023 року.
  • У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №195/4-2022 від 09.11.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1663, що відбувся 09.11.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 11 299,77 (одинадцять тисяч двісті дев’яносто дев’ять гривень 77 копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1663 від 09.11.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 5 649,89 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 5 649,88 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Коломийське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: рах. UA733223130000026001000053774 в АТ «Державний експортно-імпортний банк України», код банку 322313, ідентифікаційний код ВП 45108305). Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРОШПОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 31210033), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1440 від 12.05.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.»; 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Коломийське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22190768, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Коломийське лісове господарство» ДП «Ліси України», (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45108305) терміном на 1 (один) місяць з «15» травня 2023 р. по «15» червня 2023 р.

  •  У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «САН ВУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38330660) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №07-4/684 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1378, що відбувся 23.09.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №07-4/720 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1379, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «САН ВУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 38330660) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Надвірнянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22189564, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Надвірнянське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45111957) терміном на 1 (один) місяць з «15» травня 2023 р. по «15» червня 2023 р.