Санкції до учасників-порушників правил торгів у секції «Необроблена деревина»(14.04.2023)

14.04.2023, 16:39

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників правил торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі – є головними принципами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку щодо виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів.

Рішенням від 13 квітня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до семи учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 23 вересня та 8 листопада 2022 року.

Учасники – порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах) протягом одного місяця, які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської області.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення прозорості, відкритості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі, регламенту та своїх зобов’язань до укладених договорів.

  1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІКІВУД ЮКРЕЙН»» (ідентифікаційний код юридичної особи 38483803) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №300/04/а від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1380, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «ВІКІВУД ЮКРЕЙН»» (ідентифікаційний код юридичної особи 38483803) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22191070, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Осмолодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45123920) терміном на 3 (три) місяці з «14» квітня 2023 р. по «13» липня 2023 р. 

2. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Сасником Михайлом Олексійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1979917170) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУд-1591/516 від 01.11.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1591, що відбувся 01.11.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУд-1632/531 від 08.11.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1632, що відбувся 08.11.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Сасника Михайла Олексійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1979917170) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Вигодське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22186175, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Вигодське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979584) терміном на 1 (один) місяць з «14» квітня 2023 р. по «13» травня 2023 р.