Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(13.04.2023р.)

13.04.2023, 16:16

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 12 квітня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до семи учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 23 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Житомирської, Івано-Франківської, Тернопільської та Київської областей. До семи учасників-порушників застосовано санкції терміном на 1 місяць. До одного з учасників — на 3 місяці. Також до одного із них застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Олексюком Миколою Івановичем (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №97 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1385, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 11.2., 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Олексюка Миколи Івановича (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 6 566,72 грн. (шість тисяч п’ятсот шістдесят шість гривень 72 копійки), внесеного Фізичною особою-підприємцем Олексюком Миколою Івановичем (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273) для участі в загальному аукціоні з продажу необробленої деревини №1385 від 23.09.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 3283,36 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 3283,36 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Кутське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», рах.UA643052990000026009015510501 в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, код банку 305299, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Фізичної особи-підприємця Олексюка Миколи Івановича (ідентифікаційний код юридичної особи 2957212273), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1410 від 12.04.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.».

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Кутське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562608, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 1(один) місяць з «13» квітня 2023р. по «12» травня 2023р.