Санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»(07.04.2023)

07 квітня 2023 року, 09:05

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 5 квітня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 22 та 23 вересня 2022 року, 14 грудня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 місяць, також до двох із них застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Приватним Підприємством «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.10.3 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини № 1951, що відбувся 14.12.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного Підприємства «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 2314,69 (Дві тисячі триста чотирнадцять гривень) 69 копійок, внесеного Приватним підприємством «ФІРМА КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1951 від 14.12.2022року, як штрафу, та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 1157,35 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 1157,34 грн. перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Кутське лісове господарство» правонаступником, якого є філія «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: UA643052990000026009015510501 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Косів, Івано-Франківська область, МФО 305299, ідентифікаційний код юридичної особи 44979579. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Приватного підприємства «ФІРМА КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1404 від 05.04.2023 за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Кутське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562608, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 1 (один) місяць з «06» квітня 2023 р. по «05» травня 2023 р.  

2. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРЛІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39845292) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №188-ЛГ від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Івано-Франківське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1370, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРЛІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39845292) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством Івано-Франківське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22192129, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Івано-Франківське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45013528) терміном на 1 (один) місяць з «06» квітня 2023р. по «05» травня 2023р.  

3. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Луканюком Василем Васильовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту п.9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №96 від 23.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1385, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Луканюка Василя Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 2701,04 (Дві тисячі сімсот одна гривня) 04 копійки, внесеного Фізичною особою-підприємцем Луканюком Василем Васильовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536) для участі в загальному аукціоні з продажу необробленої деревини №1385 від 23.09.2022року, як штрафу, та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 1350,52 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 1350,52 грн. перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Кутське лісове господарство» правонаступником, якого є філія «Кутське лісове господарство» ДСГП «Ліси України» за наступними реквізитами: UA643052990000026009015510501 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Косів, Івано-Франківська область, МФО 305299, ідентифікаційний код юридичної особи 44979579. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску ФОП Луканюка Василя Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2711209536), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1404 від 05.04.2023 за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Кутське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562608, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 1 (один) місяць з «06» квітня 2023р. по «05» травня 2023р.  

4.   У зв’язку з порушенням Приватним Підприємством «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20549610) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №164 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Ворохтянське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини № 1364, що відбувся 22.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного Підприємства «ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ОКСАМИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 20549610) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Ворохтянське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562421, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Ворохтянське лісове господарство» ДП «Ліси України», (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45108310) терміном на 1 (один) місяць з «07» квітня 2023 р. по «06» травня 2023 р.