Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (20.03.2023)

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 20 березня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціонів, що відбулися 22 – 23 вересня та 10 листопада 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників застосовано санкції терміном на 1 та на 3 місяці. Також застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань щодо укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1667, що відбувся 10.11.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту в редакції чинній на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1257 від 21.09.2022 р. та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 7652,74 (сім тисяч шістсот п’ятдесят дві гривні 74 копійки), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1667 від 10.11.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 826,37 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 826,37 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Кутське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: рах. UA643052990000026009015510501 в АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 305299, ідентифікаційний код ВП 44979579). Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ВУД ФАЄР» (ідентифікаційний код юридичної особи 44851944), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1383 від 20.03.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.»; 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені Державним підприємством «Кутське лісове господарство» ідентифікаційний код юридичної особи 20562608 (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Кутське лісове господарство» ДП «Ліси України»), ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 44979579) терміном на 3 (три) місяці з «21» березня 2023 року по «20» червня 2023 року. 

2. У зв’язку з порушенням Малим підприємством «ЗЛАГОДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 19394585) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №006-192/22 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №1363, що відбувся 22.09.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Малого підприємства «ЗЛАГОДА» (ідентифікаційний код юридичної особи 19394585) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Болехівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22177986, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 1 (один) місяць з «21» березня 2023 року по «20» квітня 2023 року. 

3. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Сенюрою Андрієм Юрійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3459400093) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини № 553 від 27.09.2022 р, укладеного з Державним підприємством «Калуське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини № 1377, що відбувся 23.09.2022 р., керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Сенюри Андрія Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3459400093) санкцію у вигяді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством «Калуське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 20562527, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією Калуське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45013512) терміном на 1 (один) місяць «21» березня 2023 року по «20» квітня 2023 року. 

4. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «СИНЕОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39587292) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу необробленої деревини №06-193/22 від 22.09.2022 р., укладеного з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини № 1363, що відбувся 22.09.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в редакції що діяла на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1308 від 23.12.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «СИНЕОН» (ідентифікаційний код юридичної особи 39587292) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені – Державним підприємством Болехівське лісове господарство», ідентифікаційний код юридичної особи 22177986, (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України», ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 45001533) терміном на 1 (один) місяць з «21» березня 2023 року по «20» квітня 2023 року.