Cанкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» (13.03.2023)

13.03.2023, 14:55

УЕБ застосувала санкції до учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина»

Дотримання чинного законодавства, правил торгівлі, вимог нормативно-правових документів – є головними засадами роботи Української енергетичної біржі. Тому, біржа здійснює постійний моніторинг учасників ринку стосовно виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів, правил торгівлі та регламенту.

Рішенням від 10 березня поточного року Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договорами купівлі-продажу, що були укладені за результатами аукціону, що відбувся 19 квітня 2022 року.

Учасник-порушник буде недопущений до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасника застосовано санкції терміном на 1 місяць, а також застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Біржовий комітет наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення відкритості, прозорості та конкуренції торгів. Для недопущення виникнення подібних ситуацій у майбутньому усім учасникам необхідно суворо дотримуватися правил торгівлі та своїх зобов’язань до укладених договорів.

1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43909982) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань щодо укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №572, що відбувся 19.04.2022 року, керуючись пунктом 9.1. Положення про застосування Товариством з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» санкцій за порушення Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» та інших внутрішніх документів, якими встановлюється порядок організації та проведення біржових торгів за напрямком «Необроблена деревина та пиломатеріали», пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту в редакції чинній на час вчинення порушення (протокол засідання Біржового комітету №1152 від 08.04.2022 р. та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичноїособи 43909982) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 6 130,30 (шість тисяч сто тридцять гривень 30 копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43909982) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №572 від 19.04.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 065,15 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 3 065,15 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – правонаступнику Державного підприємства «Болехівське лісове господарство» – Державному спеціалізованому господарському підприємству «Ліси України» (філія «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України» за наступними реквізитами: рах. UA073052990000026004035507083 в АТ КБ «Приватбанк» м. Київ, МФО 305299, ідентифікаційний код ВП 45001533). Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ВП-БІОНІК» (ідентифікаційний код юридичної особи 43909982), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1371 від 10.03.2023 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ.»; 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу необробленої деревини, які будуть ініційовані учасником – продавцем, зобов’язання перед яким були порушені Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» ідентифікаційний код юридичної особи 22177986 (правонаступником учасника – продавця – Державним спеціалізованим господарським підприємством «Ліси України» (філією «Болехівське лісове господарство» ДП «Ліси України»), ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 43909982) терміном на 1 (один) місяць з «13» березня 2023 року по «12» квітня 2023 року.