Санкції стосовно учасників-порушників торгів (12.12.2022)

У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34530524) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3.

Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів

на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа»

(Регламент), в редакції чинній на час проведення додаткового аукціону з продажу необробленої

деревини №242, що відбувся 17.03.2022 р. (протокол засідання Біржового комітету №1141 від

10.03.2022 р.), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої

деревини з продавцем Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» за результатами

додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №242, що відбувся 17.03.2022 р., керуючись

пунктами 13.9, 13.10 Регламенту в чинній редакції (протокол засідання Біржового комітету №1291 від

28.11.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю

«УКРАЇНСЬКІ ЛІСОВІ РЕСУРСИ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34530524) санкцію у

вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть

ініційовані Державним підприємством «Болехівське лісове господарство» (ідентифікаційний код

юридичної особи 22177986) терміном на 3 (три) місяці з «12» грудня 2022 року по «11» березня 2023року.