Санкції стосовно учасників-порушників торгів (05.12.2022р.)

05.12.2022, 12:16

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі, є головним принципом роботи Української енергетичної біржі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Рішенням від 30 листопада Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 10 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, що відбулися 17 березня, 29 квітня, 6, 9, 30 червня, 7, 14 липня, 24 серпня, 1 вересня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До учасників-порушників застосовано санкції терміном на 1 місяць, на 3 місяці. Також до двох із учасників застосовано фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

1. У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №296 від 24.06.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Калуське лісове господарство» за результатами загального аукціону з продажу необробленої деревини №936, що відбувся 24.06.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «ФІРМА «КОЛЕКТОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 13659249) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Калуське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 20562527) терміном на 3 (три) місяці з «05» грудня 2022 року по «04» березня 2023 року.

2. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1032, що відбувся 14.07.2022 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586) санкції у вигляді:

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі в розмірі 3 588,71 (три тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень сімдесят одна копійка), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1032 від 14.07.2022 року, та розподілити його наступним чином:

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 794,36 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф;

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 794,35 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Кутське лісове господарство» за  наступними реквізитами: UA913204780000000002600134507 в ПАТ «УКРГАЗБАНК» м. Київ, МФО 320478, ідентифікаційний код юридичної особи 20562608. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1298 від 02.12.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ».

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської області, терміном на 3 (три) місяці з «05» грудня 2022 року по «04» березня 2023 року.

3. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Кутське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1032, що відбувся 14.07.2022 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586) санкції у вигляді:

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі в розмірі 3 588,71 (три тисячі п’ятсот вісімдесят вісім гривень сімдесят одна копійка), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1032 від 14.07.2022 року, та розподілити його наступним чином:

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 794,36 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф;

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 794,35 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Кутське лісове господарство» за наступними реквізитами: UA913204780000000002600134507 в ПАТ «УКРГАЗБАНК» м. Київ, МФО 320478, ідентифікаційний код юридичної особи 20562608. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «А.Н.П. ГАРАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 39477586), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1298 від 02.12.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ».

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть

ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської області, терміном на 3 (три) місяці з «05» грудня 2022 року по «04» березня 2023 року.

4. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛФАНЕРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №1242, що відбувся 30.08.2022 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛФАНЕРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534) санкції у вигляді:

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі в розмірі 960,00 (дев’ятсот шістдесят гривень нуль копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «ГАЛФАНЕРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534) для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №1242 від 30.08.2022 року, та розподілити його наступним чином:

– 50 % від вказаної суми, що складає 480,00 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф;

– 50 % від вказаної суми, що складає 480,00 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні

біржової угоди – Державному підприємству «Коломийське лісове господарство» за наступними

реквізитами: UA733204780000000002600232122 в ПАТ «УКРГАЗБАНК» м. Київ, МФО 320478, ідентифікаційний код юридичної особи 22190768. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «ГАЛФАНЕРА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1298 від 02.12.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ».

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Коломийське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22190768) терміном на 1 (один) місяць з «05» грудня 2022 року по «04» січня 2023 року.