Санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ (28.10.2022р.)

28.10.2022, 15:32

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Головним принципом роботи Української енергетичної біржі – є дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 12 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, неукладення договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем за результатами аукціонів з продажу необробленої деревини, що відбулися 27 вересня 2021 року, 18 березня, 20, 21 квітня, 5, 17, травня, 6, 9, 13, 16, 23 та 24 червня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До одного учасника застосовано санкції терміном на 1 місяць. До одного учасника — терміном на 3 місяці. Також до одного учасника застосовано санкцію у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Торги на УЕБ відбуваються на засадах конкуренції і завжди прозорі та доступні для учасників ринку. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

1. У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «БЕРДАР» (ідентифікаційний код юридичної особи 40899516) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУ-927/284 від 23.06.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №927, що відбувся 23.06.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «БЕРДАР» (ідентифікаційний код юридичної особи 40899516) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22186175) терміном на 1 (один) місяць з «28» жовтня 2022 року по «27» листопада 2022 року. 

2. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН УА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33273907) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), в редакції чинній на час проведення квартального аукціону з продажу необробленої деревини №8362, що відбувся 27.09.2021 р. (протокол засідання Біржового комітету №1033 від 15.09.2021 р.), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Брошнівське лісове господарство» за результатами квартального аукціону з продажу необробленої деревини №8362, що відбувся 27.09.2021 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9. Регламенту в чинній редакції (протокол засідання Біржового комітету №1257 від 21.09.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН УА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33273907) санкцію у вигляді утримання частини гарантійного внеску в розмірі 3 580,00 (три тисячі п’ятсот вісімдесят гривень нуль копійок), внесеного Товариством з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН УА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33273907) для участі в квартальному аукціоні з продажу необробленої деревини №8362 від 27.09.2021 року, та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 790,00 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 790,00 грн. – перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Брошнівське лісове господарство» за наступними реквізитами: UA273366770000026007052515451 в АТ КБ «Приватбанк», МФО 336677, ідентифікаційний код юридичної особи 22191064. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Товариства з обмеженою відповідальністю «КРОНОСПАН УА» (ідентифікаційний код юридичної особи 33273907), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1278 від 27.10.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ».

3. У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «ЛІГО 1» (ідентифікаційний код юридичної особи 42377123) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12 Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №165/03/а від 27.06.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №942, що відбувся 24.06.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «ЛІГО 1» (ідентифікаційний код юридичної особи 42377123) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Осмолодське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22191070) терміном на 3 (три) місяці з «28» жовтня 2022 року по «27» січня 2023 року.