Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ (30.09.2022р.)

Застосовано санкції стосовно учасників-порушників торгів у секції «Необроблена деревина» на УЕБ

Дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів, правил торгівлі є одними з головних принципів роботи Української енергетичної біржі. Біржа постійно здійснює моніторинг учасників ринку щодо контролю порушень регламенту, виконання зобов’язань сторонами до укладених договорів.

Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до 4 учасників-порушників, які брали учать у торгах в секції «Необроблена деревина та пиломатеріали», зокрема через не виконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу, неукладення договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем за результатами аукціонів з продажу необробленої деревини, що відбулися 21, 30 березня, 21 квітня, 15 червня 2022 року.

Учасники-порушники не будуть допущені до участі у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані відповідними підприємствами Івано-Франківської області. До одного учасника застосовано санкції терміном на 1 місяць. До двох учасників — терміном на 3 місяці. Також до одного учасника застосовано санкцію у вигляді утримання частини гарантійного внеску.

Торги на УЕБ завжди доступні для кожного, прозорі та відбуваються на засадах конкуренції. Задля недопущення виникнення подібних ситуацій Біржовий комітет наголошує на необхідності дотримання правил й виконання зобов’язань усіма учасниками торгового процесу.

               1. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «Галфанера» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУд-626/75 від 21.04.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №626, що відбувся 21.04.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Галфанера» (ідентифікаційний код юридичної особи 38521534) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22186175) терміном на 1 (один) місяць з «30» вересня 2022 року по «29» жовтня 2022 року.

               2 . У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «Роман» (ідентифікаційний код юридичної особи 30662245) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.11. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), в редакції чинній на час проведення додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №379, що відбувся 30.03.2022 р. (протокол засідання Біржового комітету №1145 від 24.03.2022 р.), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУ-379/26 від 30.03.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №379, що відбувся 30.03.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в чинній редакції (протокол засідання Біржового комітету №1257 від 21.09.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «Роман» (ідентифікаційний код юридичної особи 30662245) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22186175) терміном на 3 (три) місяці з «30» вересня 2022 року по «29» грудня 2022 року. 

               3. У зв’язку з порушенням Приватним підприємством «ЛЄГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34207835) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Гринявське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №897, що відбувся 15.06.2022 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9 Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Приватного підприємства «ЛЄГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34207835) санкцію у вигляді утримання  частини гарантійного внеску в розмірі 9 551,14 грн. (дев’ять тисяч п’ятсот п’ятдесят одна гривня чотирнадцять копійок), внесеного Приватним підприємством «ЛЄГО» для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №897 від 15.06.2022 року та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 4 775,57 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 4 775,57 грн.- перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Гринявське лісове господарство» за банківськими реквізитами: UA403808050000026001710674508 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, МФО 380805, ідентифікаційний код юридичної особи 22186425. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Приватного підприємства «ЛЄГО» (ідентифікаційний код юридичної особи 34207835), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету №1263 від 29.09.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

               4 .У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «Юніон Трейдінг»(ідентифікаційний код юридичноїособи 43996242) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №379, що відбувся 30.03.2022 р., та порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №380, що відбувся 30.03.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Юніон Трейдінг»(ідентифікаційний код юридичноїособи 43996242) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22186175) терміном на 3 (три) місяці з «30» вересня 2022 року по «29» грудня 2022 року.