САНКЦІЇ до учасників – порушників (02.09.2022).

УЕБ застосувала санкції до учасників порушників за напрямком «Необроблена деревина»

Українська енергетична біржа працює на засадах чіткого дотримання чинного законодавства, вимог нормативно-правових документів та правил торгівлі. Тому діє постійний моніторинг учасників торгів щодо порушень вимог регламенту, виконання сторонами своїх зобов’язань до укладених договорів.

Біржовий комітет був вимушений застосувати санкції до дев’яти учасників-порушників, які брали участь у торгах за напрямом «Необроблена деревина та пиломатеріали», через порушення регламенту, зокрема невиконання своїх зобов’язань з розрахунків та приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу за результатами аукціонів, що відбулись 30 березня, 12, 19, 21, 25 квітня та 2, 16, 25, 27 травня 2022 року.

Для п’яти учасників-порушників санкції передбачають недопущення до участі у наступних аукціонах протягом трьох місяців у біржових торгах (аукціонах), які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської області. Ще для двох учасників застосовані санкції у вигляді недопущення до наступних торгів протягом трьох місяців, що будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківської області, та фінансові санкції у вигляді утримання частини гарантійного внеску, як штрафу.

Біржовий комітет ТОВ «Українська енергетична біржа» наголошує, що застосування санкцій є вимушеною мірою для забезпечення рівних прав всіх учасників торгів, прозорості та конкуренції.

Для недопущення виникнення подібних ситуацій необхідно дотримуватися правил торгівлі й виконання зобов’язань всіма учасниками торгового процесу.

1. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Небиловичем Ігорем Степановичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2769611015) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №23/1 від 25.04.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Прикарпатський військовий лісгосп» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №650, що відбувся 25.04.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №27 від 27.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Прикарпатський військовий лісгосп» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №779, що відбувся 25.05.2022 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Небиловича Ігоря Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2769611015) санкції у вигляді: 

1)  утримання частини гарантійного внеску в розмірі 4 229,06 грн. (чотири тисячі двісті двадцять дев’ять гривень шість копійок), внесеного Фізичною особою-підприємцем Небиловичем Ігорем Степановичем для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №650 від 25.04.2022 року, та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 2 114,53 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 2 114,53 грн.- перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Прикарпатський військовий лісгосп» за банківськими реквізитами: UA783808050000000026009647514 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, МФО 380805, ідентифікаційний код юридичної особи 43075818. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Фізичної особи-підприємця Небиловича Ігоря Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2769611015), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету № 1239 від 01.09.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

2) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 4 229,06 грн. (чотири тисячі двісті двадцять дев’ять гривень шість копійок), внесеного Фізичною особою-підприємцем Небиловичем Ігорем Степановичем для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №779 від 25.05.2022 року, та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 2 114,53 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 2 114,53 грн.- перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Прикарпатський військовий лісгосп» за банківськими реквізитами: UA783808050000000026009647514 в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» м. Київ, МФО 380805, ідентифікаційний код юридичної особи 43075818. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Фізичної особи-підприємця Небиловича Ігоря Степановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2769611015), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету № 1239 від 01.09.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

3) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Прикарпатський військовий лісгосп» (ідентифікаційний код юридичної особи 43075818) терміном на 3 (три) місяці з «02» вересня 2022 року по «01» грудня 2022 року. 

2.  У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Сіренчуком Юрієм Федоровичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2031821070) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №69/А/д від 19.04.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Верховинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №572, що відбувся 19.04.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №97/А/д від 02.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Верховинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №691, що відбувся 02.05.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Сіренчука Юрія Федоровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2031821070) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Верховинське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22186413) терміном на 3 (три) місяці з «02» вересня 2022 року по «01» грудня 2022 року. 

3. У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Стефураком Василем Юрійовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2412106879) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №70/А/д від 19.04.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Верховинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №572, що відбувся 19.04.2022 р., та за договором купівлі-продажу необробленої деревини №99/А/д від 02.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Верховинське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №691, що відбувся 02.05.2022 р., керуючись пунктами 11.2, 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Стефурака Василя Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2412106879) санкції у вигляді: 

1) утримання частини гарантійного внеску в розмірі 2 879,78 грн. (дві тисячі вісімсот сімдесят дев’ять гривень сімдесят вісім копійок), внесеного Фізичною особою-підприємцем Стефураком Василем Юрійовичем для участі в додатковому аукціоні з продажу необробленої деревини №572 від 19.04.2022року,  та розподілити його наступним чином:  

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 439,89 грн. – утримати на рахунку Біржі, як штраф; 

– 50 % від вказаної суми, що складає 1 439,89 грн.- перерахувати, як штраф, добросовісній стороні біржової угоди – Державному підприємству «Верховинське лісове господарство» за банківськими  реквізитами: UA 27336677000001488513001 в ПАТ «ПРИВАТБАНК» м. Івано-Франківськ, МФО 336677, ідентифікаційний код юридичної особи 22186413. Призначення платежу: «Перерахування частини гарантійного внеску Фізичної особи-підприємця Стефурака Василя Юрійовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2412106879), як штрафу, згідно рішення Біржового комітету № 1239 від 01.09.2022 р. за порушення зобов’язань. Без ПДВ». 

2) зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Верховинське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 22186413) терміном на 3 (три) місяці з «02» вересня 2022 року по «01» грудня 2022 року. 

4.  У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Василишиним Миколою Васильовичем  (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2555408931) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 10.3. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №379, що відбувся 30.03.2022 р., та своїх зобов’язань з укладання договору купівлі-продажу необробленої деревини з продавцем Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №380, що відбувся 30.03.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Василишина Миколи Васильовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2555408931) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, терміном на 3 (три) місяці з «02» вересня 2022 року по «01» грудня 2022 року. 

5. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «Прикарпаття» (ідентифікаційний код юридичної особи 13649825) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини № АУд-743/133 від 16.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №743, що відбувся 16.05.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Товариства з обмеженою відповідальністю «Прикарпаття» (ідентифікаційний код юридичної особи 13649825) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства терміном на 3 (три) місяці з «02» вересня 2022 року по «01» грудня 2022 року. 

6.  У зв’язку з порушенням Фізичною особою-підприємцем Керніцьким Тарасом Ярославовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2543303414) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.11. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), в редакції чинній на час проведення додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №379, що відбувся 30.03.2022 р. (протокол засідання Біржового комітету №1145 від 24.03.2022 р.), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №АУ-379/27 від 30.03.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Вигодське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №379, що відбувся 30.03.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту в чинній редакції (протокол засідання Біржового комітету №1219 від 10.08.2022 р.) та пунктом 17.3. Правил, застосувати до Фізичної особи-підприємця Керніцького Тараса Ярославовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2543303414) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані лісовими господарствами Івано-Франківського обласного управління лісового та мисливського господарства, терміном на 3 (три) місяці з «02» вересня 2022 року по «01» грудня 2022 року. 

7. У зв’язку з порушенням Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ЛІСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 44472312) пункту 3.7. Правил Товариства з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Правила), пункту 9.12. Регламенту з організації та проведення біржових торгів з купівлі-продажу необробленої деревини та пиломатеріалів на товарній біржі – Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська енергетична біржа» (Регламент), порушенням своїх зобов’язань з розрахунків та з приймання необробленої деревини за договором купівлі-продажу необробленої деревини №90 від 27.05.2022 р., укладеним з Державним підприємством «Ворохтянське лісове господарство» за результатами додаткового аукціону з продажу необробленої деревини №795, що відбувся 27.05.2022 р., керуючись пунктами 13.9, 13.10. Регламенту та пунктом 17.3. Правил, застосувати до  Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ЛІСБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи 44472312) санкцію у вигляді зупинення допуску (недопущення) до біржових торгів (аукціонів) з продажу, які будуть ініційовані Державним підприємством «Ворохтянське лісове господарство» (ідентифікаційний код юридичної особи 20562421) терміном на 3 (три) місяці з «02» вересня 2022 року по «01» грудня 2022 року.